Mekanik me eksperience 134 views

Job Expired

INCA shpk  si pjese e AZ GROUP, është një kompani e themeluar në vitin 2008  me qëllimin për të siguruar në tregun Shqiptar dhe atë Europian përpunimin dhe  lëndën e parë më cilësore për industritë e mishit dhe të sallamit. Pas më shumë se një dekade eksperiencë dhe me besimin e një tregu të gjerë klientësh kombëtarë e ndërkombëtarë, INCA ka zgjeruar aktivitetin e saj duke rritur ndikimin pozitiv social, ekonomik dhe ambjental e duke kontribuar aktivisht në promovimin e një klime sa më inovatore biznesi.
Aktualisht jemi duke kërkuar një Mekanik   
që t’i bashkohet Sektorit te Mirembajtjes   në kompleksin tonë industrial në Lezhë.

Niveli i pages 100000 Lek/muaj

 

Detyrat

Detyrat

 • Punon sipas normave dhe rregullave të mbrojtjes së punës; në rast riparimi – i përmbahet kërkesave të sigurisë mjedisore.
 • Punon sipas orarit të punës dhe planit te punes të zhvilluar brenda kompanisë dhe të miratuar nga Drejtori i Sektorit te mirembajtjes dhe Drejtori i Departamentit Teknik.
 • Respekton rregulloret instruksionet dhe urdherat e brendshem te nxjerra dhe miratuara nga kompania.
 • Zbaton rregullat e sigurisë industriale.
 • Ruan rendin dhe pastërtinë në vendin e punës.
 • Kontrollon perdite paisjet e makinerite e percaktuara nga eprori sipas planit mujor dhe ben plotesimin e  formulareve te mirembajtjes se seciles paisjeje te percaktuar si dhe vepron ne rast te nevojave specifike duke koordinuar dhe pjesen tjeter te grupit te mirembajtjes.
 • Shkruan dhe jep instruktime dhe instruksione per paisjet ku ka njohuri dhe për punonjësit e ndërmarrjes.
 • Kryen inspektim periodik të aparaturave qe i jane dhene ne dorezim ne menyre qe te jete i sugurte per mireperdorimin e tyre kur te lind nevoja.
 • Kryen ndërhyrje në raste incidentesh ose anomalish se bashku me skuadren e mirembajtjes.
 • Kryen ndërhyrje të jashtëzakonshme nëse makineria nuk është në funksion.
 • Merr pjese duke mbeshtetur dhe cdo pune tjeter te percaktuar nga eproret me qellim arritjen e objektivave te sektorit.
 • Eshte ne varesi dhe raporton tek Drejtori i Sektorit te Mirembajtjes

Kualifikimet

 • Te kete mbaruar shkolle te mesme profesionale per mekanik ose studimet e larta per ing. mekanike.
 • Te kete eksperience pune mbi 3 vite ( preferohet ne fabrika te ndryshme).
 • Preferohet te dije gjuhe te huaja (anglisht/Italisht)
 • Te jete i komunikueshem dhe i afte te punoje mire ne grup me koleget.
 • Te kete deshire per te punuar dhe deshire dhe per tu rritur profesionalisht.
 • Te jete person korrekt.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Lezhë
 • Profili Prodhim/Perpunim