Marketing Manager 21 views

Albanian Distribution & Development kerkon te punesoje nje Marketing Manager.

Detyrat kryesore te ketij pozicioni:

1  Harton, ndjek dhe përditëson ekzekutimin e planeve Marketing
2  Asiston në prodhimin e materialeve, dizanjit dhe literaturës si dhe në porositjen e tyre.
3  Asiston në vizita ne treg dhe në negociata me klientët për të kuptuar më mirë nevojat e konsumatorit
4  Analizon klientët, ecurine e produkteve në bashkëpunim me departamentin e Business Intelligent unit
5  Mirëmban gjithë databazën e të dhënave të klientëve me Kontratë të ADD-së dhe sigurohet për përditësimin e të dhënave. Plotëson kontratat në bazë të template ekzistuese, krijon dosjen e tyre dhe ndihmon në raportime tremujore mbi mbarëvajtjen
6  Ruan te dhënat nga aktivitete marketing, përgatit prezantimet në PowerPoint apo Feedback Report pas aktiviteteve.
7  Mirëmban databazën e shpenzimeve marketing duke i kontabilizuar ato sipas nomektaturës.
Përgatit raportet tremujore mbi shpenzimet marketing si edhe mbylljen e evidencave vjetore. Gjithashtu përditëson dhe mirëmban të gjitha dokumentat dhe databazat e departamentit të marketingut
 Ka njohuri dhe angazhohet me social media te produktit.
Te interesuarit te dergojne Cv ne adresen e email: info@add.al

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Rr. Dhaskal Tod'hri Nr. 35, Kashar
  • Profili Tregti