Inxhinier Mekanik 137 views2 applications

Alumil Albania Shpk, me seli në Autostradën Tiranë-Durrës, km i 7-të, operon në Shqipëri që prej vitit 2004 dhe është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin dhe shitjen me pakicë dhe shumicë të produkteve të aluminit në tregun shqiptar.
Alumil Albania Shpk është pjesë e Alumil S.A. me seli ne Selanik-Greqi i cili është grupi më i madh në pronësi private, për ekstrudimin e aluminit në Europën Jug-Lindore, përsa i përket kapaciteteve prodhuese, për sisteme komplete të profileve prej alumini. Për nevojat e saj, kompania kërkon të punësojë punonjes me eksperience ne pozicionet e meposhtme:

Inxhinier Mekanik

A. Objektiva dhe Përgjegjësitë Kryesore

  1. Mbeshtetja e Klienteve ne projektet ku ata perdorim Sistemet Alumil nepermjet dhenies se ndihmes ne zgjedhjen e sistemeve te pershtatshme dhe kuotimeve.
  2. Plotesimi i kërkesave te klientëve në materiale duke përdorur AlumilCal ne varesi te stokut te disponueshëm
  3. Regjistroni të dhënat në CRM
  4. Kontrollon porositë e klientëve për gabime në lidhje me materialet (profile dhe aksesore) dhe propozon modifikime/zgjidhje teknike kur te gjykohet si e nevojshme/kerkohet
  5. Merr pjesë në procesin e përcaktimit të stokut të Magazines

B. Kualifikime/Kërkesa:
Kandidatët duhet të përbushin kriteret që vijojnë:

1. Edukimi:
– i diplomuar per Inxhinieri Mekanike

2. Eksperiencë pune:
-Eksperienca ne fushen e projektimit te strukturave te Aluminit perben avantazh

3. Kualifikime të tjera:
-Njohuri shume te mira te Gjuhes Angleze
-Njofuri shume te mira te programeve AUTOCAD (2D dhe 3D), MS Office etj

C. Kompania Ofron :Punësim sipas Legjislacionit Shqiptar në fuqi

DTë interesuarit mund ta dorëzojnë CV-ne dorazi në selinë e Kompanise ose ta dërgojnë atë elektronikisht në adresën: hr.albania@alumil.com, brënda datës 30-09-2022 ku dhe te Specifikojne dhe Pozicionin per te cilin Aplikojne.

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur rreferuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Autostrada Tiranë – Durrës, km 7
  • Profili Prodhim/Perpunim