SHAGA shpk

Follow

SHAGA shpk has posted 1 job

SHAGA shpk

Company Information

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Hamdi Pepa
  • Tel/Mob +355 042233430 / +3550684022300
  • Profili Mobilje

About Us

Produktet e shërbimet e SHAGA Design & Mobilim kanë kontribuar në shkrimin e historisë së dizenjimit e mobilimit shqiptar, një histori e gjatë e ndryshimit, rritjes, përpjekjve që e bënë të njohur dhe shpërndanë markën SHAGA Design & Mobilim në tregje kombëtare e ndërkombëtare.

SHAGA Design & Mobilim, e udhëhequr nga misioni i lidershipit, është karakterizuar gjithnjë nga një evoluim dhe dinamikë e madhe ndryshimi.

Nga fillimet e saj si një magazinë e vogël tregtare, Shaga Design & Mobilim ka evoluar për t’u shndërruar në ditët e sotme në një kompani me rrjetin më të gjërë të produkteve në mobilim, aksesorë mobilerie, parkete, lëndë të parë të cilat i dizenjon, i prodhon ose i importon për të gjitha llojet e hapësirave duke i shitur në tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Dëshira për të qenë të parët në futjen e produkteve dhe shërbimeve të reja dhe njëkohësisht ambicia për të qenë numri një në të gjitha produktet dhe shërbimet në të cilat jemi të angazhuar na ka lejuar të jemi lider në këto fusha, duke vendosur standarte të reja për të gjithë industrinë.