Royal shpk

Follow

Royal shpk

Company Information

  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Km i 6 Autostrada Tirane-Durres, Rr M Kellici, Nr 11 Tirane, Kashar
  • Tel/Mob +355 68 20 227 13
  • Profili Tregti

About Us

Kompania “ROYAL’ ka filluar aktivitetin tregtar ne vitin 1993 duke perfshire ne objektivin e saj kryesor, tregtimin me shumice e pakice te mallrave te ndryshem ushqimor.

Si rrjedhoje e studimit te tregut dhe vleresimeve periodike te nevojave te konsumatorit nga specialistet e kesaj kompanie, po zgjerohet vazhdimisht lloji i artikujve mjaft cilesor, duke siguruar keshtu nje prezantim te suksesshem dhe dinjitoz ne Shqiperi. Nga viti ne vit kjo kompani ka shtrire aktivitetin e saj pas Tiranes edhe ne disa qytete te tjera si Durres, Vlore, Shkoder. etj ne pershtatje te nivelit ekonomik, traditave. shpemdarjes se popullsise, ne keto zona,

Bashkepunimi me kompani te medha apo emra te njohur te vendeve te zhvilluara, e lejon kete kompani te konkurroje lirshem dhe ne menyre te ndershme ne tregun shqiptar, duke respektuar te gjitha normat makroekonomike te vendit.

Objektivi i ardhshem i kompanise ROYAL eshte prodhimi ne vend i disa prej artikujve qe ajo tregton sot, duke dhene keshtu nje kontribut per strategjite e ekonomise shqiptare ne zhvillim.