Infosoft Group

Follow

Infosoft Group

Company Information

  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
  • Profili Informatike/IT/Software

About Us

InfoSoft Systems ofron konsulencë teknike, implementim dhe suport shërbimesh, system integration të specializuar për organizata të mëdha, të mesme dhe të vogla. Lider i njohur në Shqipëri, i suksesshëm dhe sfidues në tregun rajonal përgjatë viteve të eksperiencës, me aftësi funskionesh biznesi në industri, InfoSoft Systems vazhdon të bashkëpunojë me klientët duke i ndihmuar ata në zgjerimin dhe rritjen e biznesit të tyre. Duke përdorur teknologjitë më të reja nëpërmjet partnerëve global InfoSoft Systems po pasuron dhe thjeshtëzon kanalet e komunikimit duke bërë informacionin të aksesueshëm kudo dhe në çdo kohë.