CFFA

Follow

This company has no active jobs

CFFA

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location

About Us

Crimson Finance Fund Albania (CFFA) është një institucion financiar jo-bankë, i licensuar nga Banka e Shqipërisë më datë 2 Tetor 2015 me Licensë Nr. 34, i cili i ofrohet tregut financiar shqiptar me qëllim frymëmarrjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të kompanive të vogla dhe të mesme në Shqipëri.

Ai ka për synim të asistojë dhe të financojë projektet e këtij segmenti të sektorit privat i cili shpesh nuk shërbehet nga bankat apo institucionet e tjera financiare. Qëndrueshmëria që CFFA kërkon të përcjellë në tregun shqiptar mbështetet në dy produkte financiare me potencial të pa shfrytëzuar në vendin tonë (faktoring dhe leasing për asete) si dhe në norma interesi të favorshme për këtë grup biznesi dhe mjaft konkuruese në treg.

Iniciativa për të krijuar këtë institucion financiar është fryt i një bashkëpunimi të katër partnerëve dhe njëkohësisht ortakëve të CFFA.