Vlore, ofroj vend pune Specialist i Burimeve Njerëzore 735 views

Job Expired

E2 Partners Group, në emër të klientit të saj, është në kërkim të kandidatëve për pozicionin Specialist i Burimeve Njerezore.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Mbështet M.B.NJ. për krijimin e një plani rekrutimi.
 • Përgjegjës për organizimin e procesit të rekrutimit; intervistim & përzgjedhje të kandidatëve.
 • Përgjegjës për prezantimin e kushteve të punës dhe për prezantimin e kompanisë.
 • Punon për plotësimin me korrektësi të dosjes personale të punonjësve.
 • Përgatit kontratat e punës, emërimet dhe vërtetimet e ndryshme që kërkohen nga punonjësit.
 • Përgatit librezat e punës & të sigurimeve në bazë të kërkesës së punonjësve.
 • Ndjek & evidenton lejet e zakonshme të punonjësve kryen regjistrimet në ‘database’
 • Përgjegjës për krijimin e planit vjetor të trajnimit për çdo punonjës & ndjekjen e planit.
 • Përgjegjës për krijimin e një ‘database’ trajnimi dhe update-in e saj në çdo fazë

Aftësi të tjera:

 • Të ketë kryer arsimin e lartë, Fakulteti Ekonomik.
 • Të ketë njohuri të mira të programeve të paketës ‘Microsoft Office’.
 • Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi të shkruar, verbal dhe ndërpersonale.
 • Të ketë aftësi të mira prezantimi.

Jeni të lutur të dërgoni aplikimin tuaj në adresën e-mail: jobs@e2partners.al
Ju do të kontaktoheni nga ekipi E2 Partners nëse jeni përzgjedhur për të vijuar me proçesin e intervistave.
Në bazë të ligjit Për mbrojtjen e të Dhënave Nr. 9887, datë 10.03.2008, dhe rekomandimeve nga Institucioni i Komisionerit Për Mbrojtjen e të Dhënave,
ju bëjmë me dije se tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 12 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Konsulence