Te Stela Resort kërkon të punësojë: ” MENAXHER FOOD AND BEVERAGES “ 94 views

Job Expired

Te Stela Resort kërkon të punësojë:

 MENAXHER FOOD AND BEVERAGES 

Detyrat dhe Përgjegjësitë
1. Bën menaxhimin e shërbimit “Food and Beverage” në të gjithë resortin.
2. Bën menaxhimin e stafit.
3. Mban lidhjet me klientët dhe i’u përgjigjet ankesave të tyre, merr feedbackun e tyre për çdo event, drekë apo darkë që zhvillohet.
4. Siguron që të gjithë punonjësit kanë veshur uniformat e tyre duke respektuar standartin e kompanisë.
5. Zhvillon mbledhje me stafin, trajton problematikat e tij, ndihmon në trajnimin dhe motivimin e tij.
6. Kontrollon territorin, ambjentin e shërbimit nëse është i rregullt.
7. Ruan standartet për kontrollin e cilësisë, të higjenës, të shëndetit dhe të sigurisë në punë.
8. Bën planifikimin e shitjeve, të fitimit dhe të zhvillimit të stafit.
9. Koordinon, menaxhon dhe monitoron punët e Bar/Restorantit.
10. Planifikon strategji efektive për te rritur të ardhurat financiare dhe mirëqenien e kompanisë.
11. Është pergjegjëse për produktet në bar dhe kuzhinë.
12. Koordinon proçesin e ndërtimit të recepturave ndërmjet kuzhinierit dhe Departamentit të Finances dhe sigurohet për regjistrimin e tyre në kohën e duhur.
13. Është përgjegjës për menaxhimin e restorantit.
14. Ndjek të gjitha problemet e logjistikës që ka bari/restoranti dhe koordinimin me personat përgjegjës për sistemimin sa më shpejt të tyre.
15. Monitoron shërbimin.
16. Jep zgjidhje situatave të ndryshme kur ka pakënaqësi në shërbim.
17. Merr masa paraprake për parapërgatitjen e shërbimit.

Kualifikimet dhe kërkesat
1. Të ketë arsim të lartë Menaxhim ose Administrim Biznesi.
2. Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe komunikim verbal.
3. Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë pune në një fushë të tillë.
4. Të ketë aftësi shumë të mira të punës në grup.
5. Të ketë aftësi shumë të mira planifikuese dhe organizuese.
6. Të mendoj në mënyrë kritike dhe t’u japi zgjidhje problemeve.
7. Të ketë aftësi organizative dhe aftësi vendimmarrje.
8. Të menaxhojë konfliktet.
9. Të ketë njohuri të mira të paketës bazë të MS Office (Windows, Excel; Power Point), Internet;
10. Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze (e folur dhe e shkruar)

Personat e interesuar mund te kontaktojne apo te dergojne cv-te e tyre në adresat e mëposhtme.

Email: juriste@testela.al
Tel: 0672033327
Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km 7 Mezez, Kashar Tirane

 dhënat tuaja do  ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi,  mbeshtetje  legjislacionit  fuqipër mbrojtjen e  dhënave personale.  konkretisht sipas percaktimeve  Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr.9887 date 10.03.2008)”Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Autostrada Tiranë - Durrës, km 7
  • Tel/Mob +355672033327
  • Profili Fitnes, Gastronomi, Hoteleri, Prodhim/Perpunim, Restorante, Sport, Turizem