Specialiste Finance/Inventari 73 views

Specialiste Finance/Inventari

Qëllimi i pozicionit: Mirëmbajtjen dhe organizimin e llogarive të inventarit, përgatitjen e analizave të kontrolleve dhe rregullimet përkatese sipas procedurave.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Plotëson dhe mirëmban procedura të shkruara për të gjithë inventarizimet dhe korrigjimet e stokut në sistem.
 • Përgjegjës për manaxhimin dhe ndjekjen e inventarizimeve të planifikuara
 • Përgatit raporte ditore për të kontrolluar zona kritike të stokut
 • Zbaton procedurat mbi inventarizimin të percaktuara në përputhje me rregulloren e brendshme të financës.
 • Detyra të tjera siç nevojiten/kërkohen nga supervizori përkatës.


Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Master në Financë-Kontabilitet.
Eksperiencë pune: Eksperiencë pune në pozicione të ngjashme, jo më pak se 3 vjet në kompani prodhimi.

Aftësitë:

 • Aftësi shumë të mira analitike.
 • Aftësi për të punuar ne grup,
 • Aftësi shumë të mira komunikuese.
 • Aftësi për të mbajtur konfidencialitetin në lidhje me informacionin e kompanisë.

Aftësi të tjera:

 • Njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Njohuri shumë të mira të aplikimeve të Microsoft Office. Njohuri shumë të mira të aplikimeve të programeve të Financës.

Procedura e Aplikimit:
Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar dhe Listë notash tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nëpërmjet njërës nga mënyrat si në vijim:

1. Me E-mail: hr@mercato.al

2. Numri i kontaktik 069 40 22 492
3. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 20 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km 7
 • Profili Tregti me shumice