Specialiste Ekzekutive Shitje 127 views

Job Expired

UNIVERS Reklama sh.p.k, kompania lider në fushën e ideimit, prodhimit dhe montimit të produkteve publicitare të kategorive të shumta, tashmë prej vitit 2001 në tregun Shqiptar dhe të rajonit, shpall të hapur pozicionin e punës:

Pozicioni i Punës: Specialiste Ekzekutive për shitjet

Sektori: Administrat
ë/Departamenti i Shitjes

Qëllimi i Pozicionit:

– Menaxhon një portofol klientësh (ekzistues edhe të rinj), duke i shërbyer kërkesave dhe nevojave të secilit klient me përpikmëri, ne përmbushje te kërkesave te tij mbi produktin, shërbimin apo projektin që kërkohet;
– I ofron klientit informacion apo oferta sipas kërkesave;
– Respekton afatet, cilësinë, praktikat e punës të cilat i referohen këtij pozicioni;
– Ndjek hap pas hapi proceset e brendshme të porosis
ë dhe dokumentacionit të nevojshëm, si dhe mban klientin te informuar për punimet në proces deri në finalizimin e tyre.

Kualifikimi Profesional: Studime Universitare në fushën “Marketing”, “Ekonomi”, “Komunikim”, por edhe në fusha ekuivalente.

Eksperiencë Profesionale: 2 – 3 vjet përvojë në një pozicion pune të ngjashëm, me prioritet shitjet/kujdesi ndaj klientit.

Aftësi me cilësi:
– Të njohë programet bazë të kompjuterit për programet bazë (Microsoft Office);
– Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze është e domosdoshme;
– Të ketë iniciativë dhe aftësi të mira organizative;
– Të jet
ë krijuese dhe e prirur për të punuar në grup;
– Të ketë aftësi për zgjidhjen e problematikave.
– T
ë disponojë lejedrejtimi tip B.

Kandidatët të cilët vlerësojnë se i përmbushin kriteret e mësipërme të kualifimit, eksperiences dhe aftesive te dergojne CV-n e tyre në adresën: hr@universreklama.com brenda datës 25 Tetor 2022.

UNIVERS Reklama sh.p.k
Autostrada Tirane – Durres; Mbikalimi i Ri i Rinas-it, Qaf
ë-Kashar, Tiranë

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Mbikalimi Rinas, Qaf kashar
  • Tel/Mob 047 800 200
  • Profili Marketing