Specialist Trajnimesh 334 views1 application

Job Expired

MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:

Specialist Trajnimesh

Qellimi i Pozicionit: Menaxhon procesin e vleresimit te performances dhe procesin e trajnimit te punonjesve te rinj ne kompani.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Ndihmon në procesin e vlerësimit të performancës duke respektuar proceduren e vlerësimit të performancës (në përfundim të periudhës së provës dhe në fund të vitit).
 • Vlerëson dhe rishikon performancën e punonjësve, duke u siguruar për një proces të drejtë të vlerësimit
 • Ndjekjen e procedurës së trajnimeve për cdo punonjës të ri në kompani.
 • Propozon ide te reja per te permiresuar proceset e Burimeve Njerezore.
 • Ndihmon në procesin e identifikimit te pozitave kyqe brenda kompanisë.
 • Në koordinim me departamentin e BNJ në bazë të të gjeturave që dalin nga Vlerësimi i Nevojave për Trajnim të zëvendësuesve potencialë, identifikon trajnimet e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve të tyre.

 

 

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi:  Diplome Universitare (Preferohet Administrim Bisnes/Shkenca Sociale)
Eksperiencë pune: Te pakten 3 vite ekperience te meparshme ne pozicione te ngjashme.

Aftësite:

 • Aftesi te shkelqyera komunikuese.
 • Aftesi shume te mira ne zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve.
 • Aftesi per te menduar ne menyre proactive.
 • Aftesia per te ruajtuar informacionin konfidencial.
 • Ndjenje pergjejgjesie.
 • Aftesi per te punuar ne ngarkese.
 • Aftesi shume te mira nderpersonale dhe organizacionale.

 

Aftesi te tjera:

 

 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike.

 

Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorezoni dokumentet e me poshte permendura:
1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:

 1. Me e-mail: hr@mercato.al
 2. Duke kontaktuar 069 60 65 865
 3.  Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
  MEGATEK S.A
  Divizioni i Burimeve Njerezore
  Autostrada Tirane-Durres km 7.
  Tirana, Albania

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km 7
 • Profili Tregti me shumice