Specialist Service Desk 100 views1 application

Job Expired

Infosoft Systems është duke rekrutuar:

Specialist Service Desk

Përshkrimi i punës

Service Desk Specialist është pika qëndrore e kontaktit me klientin dhe është përgjegjës për menaxhimin e incidenteve dhe kërkesave per shërbim sa më cilësor. Ndjek problematikat deri në zgjidhjen e tyre dhe siguron që nivelet e shërbimit të dakortësuara të përmbushen sipas kërkesave të klientit.

 

Detyrat kryesore konsistojne në:

 • Ndjek në sistem thirrjen që nga momenti i hapjes (regjistrimit) deri në marrjen e konfirmimit nga ana e klientit për mbylljen e tyre.
 • Merr në shqyrtim thirrjet dhe bën vlerësimin e tyre duke i kategorizuar saktë në sistem sipas procedurave operative të kompanisë.
 • Klasifikon thirrjet dhe vendos prioritetet, duke marrë në analizë të gjithë elementet e konfigurimit si dhe për të identifikuar saktë stafin teknik që duhet të përfshihet nga pikëpamja e ekspertizë
 • Ndjek dhe koordon thirrjet në rast të përshkallëzimit në linjën e dytë dhe të tretë të suportit si dhe në rastet e bashkëpunimit me partnerë
 • Interpreton incidentet apo kërkesat për shërbim në një nivel bazë dhe ndihmon në vlerësimin e rreziqeve si dhe përshkallëzon në rastet kur është e nevojshme, për të mbrojtur shërbimet ndaj klientit etj.
 • Siguron dhe administron dokumentacionin e duhur për të gjitha incidentet dhe kërkesat.

Aftesite dhe kualifikime:

 • Të ketë kryer studimet e larta në degët teknike ose shkenca ekzakte.
 • Të ketë të pakten 3 vjet eksperiencë pune në profile analoge
 • Njohuri në ITIL v3, në Service Desk dhe në ITSM – përbën avantazh
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze.

Te tjera

 • Aftësitë shumë të mira komunikuese si rol kyc në këtë proces
 • Aftesi në menaxhimin e kohës – Specialisti Service Desk duhet të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe duhet të jenë në gjendje të përcaktojë prioritetet kur trajtojnë raste të shumta.
 • Aftësi për të punuar nën presion
 • Aftësi shumë të mira bashkëpunuese.

Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 23 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software