Specialist Logjistike 52 views1 application

Job Expired

Infosoft Systems Shpk, kërkon të punësojë:

 

Specialist Logjistike

 

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Mban marrëdhënie me furnitorët, njeh mirë kushtet e kontratave lidhur me çështjet e garancisë dhe post-garancisë.
 • Përdor sistemet aktuale për reklamimet apo blerjen e pjesëve të nevojshme për kthimin e sistemeve hardware në gjendje pune.
 • Kryen proceset logjistike të eksport–importit të pjesëve të reklamuara apo të blera, përgatit dokumentacionin përkatës me të gjithë elementët përbërës dhe përdor sistemin e kompanisë për finalizimin e veprimeve hyrëse-dalëse.
 • Bashkëpunon me njësitë e ndryshme të kompanisë për sigurimin e pjesëve sipas kërkesës, si dhe sigurimin e pajisjeve si stok i disponueshëm, në përmbushje të nevojave kontraktuale
 • Rakordon veprimet me furnitorët dhe me sektorin e kontabilitetit të kompanisë.

 

Kërkesa për kandidatët:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat ekzakte; Matematikë, Fizikë,etj.)
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth programeve bazë kompjuterike (word, excel, etj.)
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (shkrim dhe komunikim)
 • Aftësi shumë të mira organizative

 

Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 19 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software