Specialist finance / kontabilist 546 views1 application

Job Expired

Studio kontabiliteti “ Nexum AL shpk” ,aktualisht është duke rekrutuar Specialistë Finance/Kontabilistë

Përgjegjësitë kryesore:

 • Kontabilizimi i faturave të shitjes dhe blerjes.
 • Regjistrimi i veprimeve te bankave dhe arkës ne kontabilitet.
 • Kontabilizime të pagave
 • Rakordime periodike të furnitorëve/klientëve/llogarive të ndryshme kontabël
 • Detyra të tjera që i caktohen.

Kërkesat minimale:

 • Diplomë universitare në Financë/Kontabilitet.
 • Të zotërojë gjuhën italiane është kusht i domosdoshëm
 • Të bashkëpunojë me stafin për të gjitha detyrat.
 • Të jetë etik në marrëdhenie me kolegët.
 • Njohuri të mira të paketes Office.
 • Aftësi të forta organizative dhe vëmendje ndaj detajeve
 • Aftësia për të punuar nën presion duke ruajtur një shkallë të lartë të saktësisë së të dhënave
 • Pjekuria, profesionalizmi dhe niveli i lartë i diskrecionit

Vendndodhja e punës: Durrës

Jeni të lutur të dërgoni aplikimin tuaj në adresën e-mail: ske1515recruitment@gmail.com

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Durrës
 • Rruga/Zona L.3,Rr.Hamdi Troplini,Durres
 • Tel/Mob +355695683231
 • Profili Konsulence, Sherbime Financjare