Sistemuese Fashion Avenue 129 views

Sistemuese Fashion Avenue
Detyrat:

 • Mirëpret me etikë të lartë profesionale Klientët që interesohen për produktet.
 • Kupton nevojën e klientit përkatës, duke dëgjuar me vëmendje kërkesën e Klientit.
 • Ndihmon klientin në gjetjen e produkteve për të cilat Klienti është i interesuar.
 • Ofron këshilla, të cilat i vijnë në ndihmë Klientit, dhe u përgjigjet me dedikim pyetjeve të tyre.
 • Kontrollon ekspozimin për të mbushur stokun dhe angazhohet në sistemimin e stokut në rregullin e kërkuar.
 • Rivendos në vendet e duhura të gjitha produktet të cilat janë vendosur në vendin e gabuar nga ana e Klientëve.

Kualifikimet:
Eksperiencë pune:
Prioritet nëse ka eksperienca të ngjashme.
Aftësitë:

 • Të jetë i/e gatshëm/me dhe i/e aftë të punojë në grup.
 • Të pëlqejë punën me njerëzit.
 • Të jetë i/e komunikueshëm/me dhe i/e sjellshëm/me.

Ofrohet:

 • Pagë e kënaqshme dhe konkurruese në treg
 • Fleksibilitet turnesh (turn i parë dhe i dytë)
 • Disponibilitet me orar të plotë (full-time)
 • Stabilitet/qëndrueshmëri
 • Kontratë e rregullt pune sipas legjislacionit shqiptar

Procedura e Aplikimit:
Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni CV të detajuar tek Divizioni i Burimeve Njerëzore nëpërmjet njërës nga mënyrat si në vijim:
– Me e-mail: hr@mercato.al
– Kontaktoni në numrin 069 4022 492/ ose nepermjet whatsapp
– Duke dërguar me postë në adresën e mëposhtme:

MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerëzore
Autostrada Tiranë-Durrës km 7.,

Divisioni i Burimeve njerezore
Rrethllotullimi i Lundres,
Tirana, Albania

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 20 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km 7
 • Profili Tregti me shumice