SISTEMUES/E 93 views

Job Expired

NJOFTIM PUNE
Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor.Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj.Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

SPAR Albania është pjesë e Balfin Group dhe drejton rrjetin më të madh të shitjeve ushqimore me pakicë me të drejtën e eksluzivitetit të emrit “SPAR”.

Pozicioni:Sistemues
Departmenti: Departamenti Operacional
VendodhjaTirane
Përmbledhja e Pozicionit: Roli i sistemuesit është të pranojë dhe të sigurojë prezencën dhe vendosjen e rregullt të produkteve sipas procedurave të kompanisë;Punon drejtpërdrejtë me kolegët e tij/saj në skuadër.

Detyra dhe Përgjegjësi:
-Njeh shumë mirë dhe zbaton në mënyrë strikte të gjitha procedurat dhe rregullat e brendshme të kompanisë përsa i përket produkteve, asortimenteve, higjienës dhe standardeve të punës;
-Zbaton procedurat e brendshme për sigurinë dhe shëndetin në punë duke u kujdesur për veten, kolegët dhe klientët;
-Merr furnizimin dhe e sistemon në magazinë;
– Sistemon produktet nëpër rafte dhe kujdeset për mirëmbajtjen pastër dhe me rregull të tyre;
– Kujdeset që të gjitha produktet e ekspozuara në rafte të jenë të pajisura me barkode;
– Kujdeset për mirëmbajtjen e etiketave të rafteve (çmimi dhe oferta);
– Prezanton para klientëve produktet që kanë nevojë për prezantim;
– Ndihmon klientët në rastet kur ata kanë nevojë për ndihmë;
– Njeh produktet që tregtohen në dyqan dhe funksionin e tyre, etj.

Kërkesat:
a. Edukimi:Të zotërojë diplomë të shkollës së mesme.
b. Eksperiencat e punës:6 muaj në pozicione të ngjashme.

d. Aftësi të tjera:
– Aftësi për të punuar në skuadër;
– Aftësi për të operuar me të gjitha pajisjet për kryerjen e punës;
– Aftësi të larta komunikimi.

Mënyra e aplikimit*Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre së bashku me letër motivimi në adresën e e-mailit hr@spar.al
duke përcaktuar në subjekt pozicionin ose nëpërmjet postës në adresën: SPAR Tirana East Gate (TEG), Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Farkë (Lundër), Tiranë, Shqipëri.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr .9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location
  • Rruga/Zona Qendra Tregtare TEG, Rruga Nacionale Tirane Elbasan, Farke (Lunder)
  • Tel/Mob +355 694075394/+355 4 8845912/+355689000114
  • Profili Supermarket