Serviser 44 views

Job Expired

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Përgjegjës për zgjidhjen e të gjithave problemeve në lidhje me defektet e njësive.
 • Përgjegjës për zgjidhjen e të gjitha problemeve në lidhje me defektet e Althermas.
 • Përgjegjës për stokun dhe materialet e pjesëve të këmbimit.
 • Përgjegjës për regjistrimin e numrave serik të produkteve të reja në system.
 • Përgjegjës për porosinë e blerjes së pjesëve rezervë dhe materialeve të montimit
 • Përgjegjës për instalimet dhe kontrollin e cilësisë së tyre.
 • Përgjegjës për porosinë e blerjes së pjesëve rezervë dhe materialeve të montimit
 • Përgjegjës për vizitat në terren për projekte të reja (alterma, ventilim).
 • Përgjegjës për rregullimin dhe higjenën e pjesës së Prodhimit.
 • Përgjegjës për asetet e kompanisë.
 • Përgjegjës për mbrojtjen e vlerave, misionit dhe vizionit të kompanisë.
 • Përgjegjës për mbrojtjen e reputacionit të brendshëm dhe të jashtëm të kompanisë.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Njohja bazike e gjuhës angleze është përparësi.
 • Aftësi komunikuese të mira.
 • Aftësi teknike relevante me përshkrimin e detyrave.
 • Aftësi softuerike apo kompjuterike.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Prishtine
 • Rruga/Zona Rr. Nazim Gafurri
 • Tel/Mob +38345440011
 • Profili Konsulence