Roefix kerkon te punesoje Specialist Finance 219 views2 applications

Ne jemi nje Kompani ndërkombëtare e shtrirë në të gjithë europën, me një rritje të lartë dhe ekspansion strategjik ndërkombëtar.
Qëllimi ynë është të punojmë me seriozitet, me armosferë pune të lirëshme dhe të qetë, trajnim i vazhdueshëm, si dhe fokusi është në promovimin dhe sfidimin e punonjësve dhe rritjen së bashku.
Nëse jeni I interesuar për një vend pune në një kompani me aktivitet ndërkombëtar dhe do të donit ti bashkoheshit skuadrës sonë, mund te aplikoni për pozicionet e punes vakante si me poshte:

Pozicion pune Specialist Finance
Detyrat kryesore:

– Regjistrimi i dokumentacionit në kontabilitet, si dhe të kryejë ndjekjen e tyre
– Përgatitja e Raporteve Periodike Financiare sipas udhëzimeve të Shefit të Financës.
– Mbajtja e gjëndjes së inventarit të magazinës, kartelave të artikujve dhe të kryejë rakordimin me kontabilitetin.
– Mbajta e sistemit të kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve kontabël.
– Menaxhimi i arkëtimeve dhe pagesave nëpërmjet sistemit bankar dhe arkës.
– Të zbatojë politikat, drejtimet dhe procedurat e kompanisë.

Kriteret kryesore:
– Të ketë mbaruar studimet e larta per Ekonomik
– Të ketë njohuri të programit financiar Alpha Web/ Financa 5.
– Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e Microsoft Office
– Të ketë min. 1- vit eksperiencë pune.
– Të jetë i aftë të punojë në grup.
– Të zotërojë gjuhën angleze ose gjermane

Shënime:
Personat e interesuar, mund të dërgojnë Cv në adresën office.tirana@roefix.com brënda datës 22.03.2024.
Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret do të kontaktohen nga kompania. Të dhënat tuaja do të ruhen dhe përpunohen
vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojten e të dhënave personale Ligjit (Nr. 9887 datë 10.03.2008) Për mbrojtjen e të dhënave Personale

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Tapizë-1504 Nikël, Km. i 12-të Tiranë - Fushë-Krujë
  • Profili Ndertim