Risk Customer Advisor 60 views1 application

Job Expired

Pergjegjesite dhe detyrat:

Mbledh te gjithe detyrimet ne vonese dhe monitoron ne menyre strikte cdo rast te dhene.  

Komunikon me debitorin ne lidhje me detyrimet ne vonese dhe kryen telefonata hyrese dhe dalese. 

Verifikimi i të dhënave të debitorit, i të dhënat demografike dhe telefonike dhe shtimi i informacioneve te tjera shtesë për secilin rast nese do te jete e nevojshme 

Ndermer veprime  për debitorin pa asnjë të dhënë/debitorë që nuk përgjigjen ne telefon 

Identifikon arsyet e mos pagimit te kredise dhe propozon alternativa zgjidhje per te kryer pagesen e detyrimit ne vonese (marreveshje per  pagesa te kesteve, alternativa te tjera te konfirmuara me Zyrat Qendrore ICA. 

Vendos ne sistem cdo komunikim me klientin 

Trajton secilen çeshtje te veçante tek “Special Case Report” dhe e raporton tek drejtuesi respektiv.  

Kryen detyra te tjera qe i caktohen nga eprori  

Keshillon menaxhimin lidhur me efektivitetin e strategjive te mbledhjes se borxhit per portofole te ndryshme kredie 

Njohuri / Aftesi : 

Eksperience e vertetuar si mbledhes borxhi 

Eksperince ne pune me target dhe afate

Njohuri te MS Office dhe databazave 

Komunikim te shkelqyer dhe aftesi shoqerore 

Aftesi shume te mira negociuese dhe bindese

Aftesi per te qene te sjellshem dhe ndjeshem pa prekur besimin  

Degjimi: Eshte e rendesishme te degjosh erse klienti eshte ne borxh me iuteCredit, kjo do ndihmoje mbledhesin e borxheve te percaktoje nje zgjidhje per klientin. 

Negocimi: Punon me kliente per te bere nje plan ripagimi  

Komunikimi: pjesa me e madhe  komunikimit eshte ne telefon me debitorin; eshte e nevojshme te keni komunkim shume te mire 

Kembengulje: Mbledhesit e suksesshem te  borxhit nuk pranojne jo per pergjigje 

Ju lutemi na dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit, hr@iutecredit.al

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me nivel të lartë konfidencialiteti brenda afatit 17 Qershor 2023

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Tiranë
  • Rruga/Zona Rr. Andon Z. Çajupi, Nd.3, H.2, Kt.3, Tiranë, Shqipëri
  • Profili Sherbime Financjare