Recepsioniste 137 views

“ D.O.R.A. RESIDENCE ” kërkon të punësojë individë energjikë, të motivuar, me potencial dhe integritet të lartë.

Vend i hapur pune për: Recepsioniste
Kualifikimet që duhet të plotësojë kandidati:

 • Të ketë eksperiencë pune si recepsionist/e.
 • Të ketë përfunduar Arsimin e Mesëm ose në vazhdimësi të Arsimit të Lartë.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh.
 • Të jetë fleksibël me oraret e punës.
 • Të jetë i/e komunikueshëm, i/e përgjëgjshëm.

Detyrat dhe përgjegjësitë që duhet të përmbushëkandidati:

 • Pret, përcjell klientët & mban shënime / delegon kërkesat e tyre tek personat përgjegjës.
 • Kthen përgjigje komenteve dhe mesazheve në disa prej rrjeteve sociale të kompanisë.
 • Kthen përgjigje klientëve që kanë lënë komente në Booking.
 • Pret klientët dhe përkujdeset deri në momentin që ata të ndihen komod.
 • Bën e Chech-in për klientët që akomodohen në residencë dhe Check Out-it për klientët kur ata largohen.
 • Kthen përgjigje klientëve të akomoduar për kërkesat përkatëse.
 • Merr komente nga klientët për shërbimin.

“D.O.R.A. Residence” mundëson kushte pune të shkëlqyera për të zhvilluar karrierën profesionale, si dhe paketë të kënaqshme pagese.
Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutem dërgoni CV-në tuaj në: d.o.r.a.residence@gmail.com , duke specifikuar pozicionin për të cilin ju po aplikoni ose telefononi në numrin e kontaktit :+355 68 20 21 057.

http://www.doraresidence.al

More Information

Apply for this job Apply via Facebook