Projektues termoteknik Senior 39 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik
për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse
(menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit ) Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn;
Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv; Koordinimi i projekteve të specializuara;
Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: MEP /Energy
Pozicioni: Projektues termoteknik Senior

Pershkrimi:
Si pjesë e ofrimit të shërbimeve inxhinierike dhe të menaxhimit të projekteve për rizhvillimin energjetik dhe sizmik të godinave të banimit në lidhje me lehtesimet tatimorë të parashikuar ne Itali nga Superbonus 110%,
kjo figure do të përfshihet në aktivitetet e mëposhtme:

 • Projektimi i sistemeve termoteknike, termike dhe mekanike HVAC në fushën civile, duke identifikuar zgjidhjet e duhura në përputhje me rregulloret / standardet aktuale dhe kerkesat specifike te klientit;
 • Hartimi i APE (Certifikata e Performancës së Energjisë);
 • Hartimi i planimetrive në software CAD 2D dhe 3D;
 • Hartimi i raporteve dhe dokumentacionit teknik;

Kualifikimet dhe kërkesat

 • Diplomë në inxhinieri me specializimin termoteknik ose mekanik;
 • Përvojë të paktën 5 vjet në projektimin e sistemeve termoteknike;
 • Njohuri të shkëlqyera të software Autocad dhe modelimit të energjisë së ndërtesave;
 • Njohuri të legjislacionit specifik të sektorit

Shënime
Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 17 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime juridike