Project Manager International 62 views

Job Expired

Info Business Solutions eshte duke rekrutuar:

Project Manager International

Detyra dhe Përgjegjësi 
 • Ndjek ekzekutimin e projekteve ndërkombëtare qe kompania ndërmerr duke drejtuar dhe monitoruar ekipin e punës.
 • Është pika kryesore e kontaktit me partneret e huaj në lidhje me projektet dhe trajton cdo cështje me personat përgjegjës duke gjetur zgjidhjen optimale me qëllim mbajtjen e marrëdhënieve të forta dhe pozitive midis palëve. 
 • Në bashkëpunim me drejtuesit e tjerë të kompanisë, merr pjesë aktive në vendosjen e grupit të punës të projektit dhe afateve përkatëse.
 • Identifikon rrisqet e projektit dhe gjen zgjidhje efektive për vështirësitë që lindin gjatë implementimit të projektit duke siguruar mbarëvajtjen e projektit. 
 • Ndjek planifikimin, buxhetimin dhe afatet nepërmjet përdorimit të platformave të raportimit të vënë në dispozicion nga kompania.
 • Informon palët e interesuara dhe rolet drejtuese mbi mbarëvajten e projekteve nëpërmjet përpilimit të raporteve periodike. 
 • Njeh shume mirë portofolin e shërbimeve dhe produkteve të kompanisë me qëllim rritjen e biznesit me partneret ekzistues.
Kërkesa dhe Kualifikime 
 • Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe pasuniversitare në degë si: Informatike, Informatike Ekonomike, Administrim Biznesi ose ekuivalente. 
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe asaj Angleze, te folur dhe të shkruar.
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperience në pozicion pune të ngjashme në marrëdhënie B2B.
 • Të ketë njohuri të mira të industrisë IT (njohje shumë të mira të zgjidhjeve ERP, CRM, BI)
 • Të ketë aftësi ekselente të komunikimit verbal dhe me shkrim. 
 • Të ketë aftësi ekselente negocimi dhe prezantimi. 
 • Të jetë ambicioz dhe te ketë aftësi të mira lidershipi.
 • Të jetë i orientuar ndaj detajeve dhe cilësisë optimale. 
Qualified candidates should submit the letter of interest, the updated CV and the copies of supporting documents including letters of reference, to one of the following email addresses: humanresources@infosoftgroup.com.al

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software