Pharma One shpk kerkon te punesoje Specialist i Mbledhjes se Borxhit 255 views2 applications

Job Expired

Pharma One shpk, shoqëri me veprimtari ne fushën e tregtimit të barnave dhe pajisjeve farmaceutike, aktualisht kerkon te punesoje Specialist i Mbledhjes se Borxhit.

Përshkrimi dhe Detyrat:

 • Rakordon në mënyrë periodike llogaritë me klientët, duke ia komunikuar këtë klientëve, me anë të e-mailit, telefonit, dërgimit të kartelës fizike.
 • Dakordëson planet paraprake të pagesave duke u siguruar që detyrimet e klientëve të paguhen në kohë.
 • Ndjek pagesat sipas planit të dakordësuar për pagesë për secilin klient/debitor.
 • Sipas rastit planifikon, takime të vazhdueshme me debitorë në njësitë përkatëse brenda strukturave të tyre.
 • Përditëson rregullisht, databasen e të dhenave, në lidhje me pagesat e kryera, klientët në vonesë si dhe debiorët.
 • Pergatit raporte dhe analiza periodike për aftësinë paguese të secilit klient.

Kualifikimet:

 • Të ketë mbaruar arsimin e larte, profili Ekonomik.
 • Te jetë person i përgjeshëm dhe i aftë për te punuar me saktësi maksimale.
 • Te jetë i/e komunikueshëm.
 • Te ketë aftësi të mirë planifikimi dhe organizimi.
 • Njohje të praktikave të mbledhjes së borxhit.
 • Eksperienca të mëparshme ne të njëjtën fushë përbën avantazh.

Aplikimi: Te interesuarit mund te dergojne CV-ne e tyre ne adresen e e-mailit: hr@pharmaone.al.
Konfidencialiteti; Te gjithe CV e derguara do te trajtohen me konfidencialitet te plote, ne perputhje me

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tr-Dr, Km 6