Operator Pirunist 92 views2 applications

Job Expired

Billa & Co Shpk me rritje vit pas viti ne fushen e tregtimit te pllakave, parketit, hidrosanitareve dhe materialeve te tjera te ndertimit
kerkon Operator Pirunist në Magazinen e saj qendrore me vendodhje ne Kashar, Tirane.


Detyrat dhe përgjegjësitë:
Operatori është përgjegjës për operimin e pirunit me qellim për të lëvizur, vendosur, zhvendosur, produktet ne magazine dhe ne ngarkese sipas detyrave qe u jepen.
Operatori është përgjegjës për operimin e sigurt dhe efikas të automjetit duke zbatuar te gjitha rregullat e sigurise ne pune.

Kërkesat e profilit
Te ekzekutoj ngarkesat/dërgesat brenda dhe jashte magazines në mënyrë të sigurtë.
Të lëvize dhe vendos produkt në vendet e caktuara ne magazine.
Tërheqe dhe të përgatisë produkt për dërgesë, duke siguruar që numri i saktë dhe lloji i produktit është i ngarkuar dhe dërguar.
Ndihmon në inventarët fizike.
Të mbajë pastër dhe rregullt zonen e tij të punës. Të ndihmojë në ruajtjen e sigurisë së magazinës.
Kryen ose ndihmon ne mirëmbajtjen e pirunit, siç kërkohet.

Aftesite dhe Kualifikimet:
Mbi 1 vit përvojë si shofer piruni, preferohet me eksperience ne magazina.
Te kete përfunduar me sukses një program trajnimi si pirunist, perben avantazh.
Njohuri mbi menyren e trajtimit te produktit ne magazina.
Patente makine tipi B

Billa & Co shpk,Autostrada Tirane-Durres, km.7, 0689072007
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në me fotografi në adresën e mëposhtme: hr@billa.al

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Location