Ofrohet vend pune Operatore Finance 130 views

Job Expired

Përshkrimi

Vendi i punes eshte per departamentin e finances . Do kete ne pergjegjesi pergatitjen e raporteve financiare te ndryshme.
Do kete ne pergjegjesi ndjekjen e disa proceseve ditore

Detyrat

Do beje rakordime ditore te procesve te punes tek shitja.
Do asistoje ne detyra te tjera financiare .
Do pergatisi raporte te ndryshme financiare.
Do rakordoje me klientet/furnitoret kartelat.
Do asistoje ne inventaret mujore te magazines.

Orari: 08:00-17:00 (me 1 ore pushim)

Kualifikimet

Te kete njohuri baze ne program financiar.
Te kete njohuri baze dhe te mira ne proceduren e shitjeve .
Te kete njohuri te mira ne perdorimin e paketes Microsoft Office. me shume ne Excel.
Te kete deshire per te punuar ne grup.
Avantazh : per kandidatet qe kane eksperienca te meparshme ne aktivitete distribucioni

Shënime

Transporti: Me pike Grumbullim ne Yzberisht ose tek Nenkalimi Fabrika Miellit.

Te interesuarit te dergojne CV ne adresen e email: hr.roalfood@outlook.com

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Tregti dhe Prodhim