OFICER KREDIE – DEGA RAJONALE FIER 262 views1 application

Job Expired

Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të vetëpunësuarit në zonat rurale dhe gjysmë-urbane ku ka hapur degë të saj.

Agro & Social Fund sh.p.k synon që të sigurojë kredi të cilat përmirësojnë jetën e të varfërve, krijojnë mundësi punësimi dhe nxisin zhvillimin e ekonomisë lokale.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE TË POZICIONIT:
• Të zhvillojë portofolin e klientëve nëpërmjet aktivitetit të kredidhënies
• Të prezantojë produktet e kompanisë duke bërë marketing të drejtpërdrejtë në terren
• Të shqyrtojë nevojat dhe kërkesat për financime të klientëve duke ofruar zgjidhje në përputhje me kushtet e kompanisë
• Të sigurojë të gjithë informacionin mbi situatën financiare të klientit, duke garantuar integritetin e të dhënave mbi klientët
• Të bëjë vlerësimin e kapacitetit pagues të klientit dhe riskut të financimit, bazuar në politikat e kreditimit të institucionit
• Të ndërtojë marrëdhënie besueshmërie dhe afatgjata me klientët dhe komunitetet
• Të monitorojë rregullisht klientët pas marrjes së kredisë duke i vizituar drejtpërdrejtë në biznes/familje
• Të sigurojë një cilësi të lartë të menaxhimit të rasteve në vonesë.

KËRKESAT E PUNËS DHE KUALIFIKIME:
• Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese
• Të jetë i orientuar ndaj arritjes së objektivave
• Të jetë person i vetëmotivuar, dinamik dhe që i pëlqen të punojë në terren
• Të ketë aftësi negociuese
• Të jetë i aftë të ndërtojë marrëdhënie të besueshme me njerëzit
• Të ketë një kuptim të mirë të shërbimit ndaj klientit
• Të dijë të përdorë mirë kompjuterin
• Të ketë aftësi të mira në organizimin dhe vetëmenaxhinim e punës
• Licensa e drejtimit të automjetit është e domosdoshme

Aplikantët e interesuar duhet të dorëzojnë: Kopje të CV-së & Letër interesi

Data e mbylljes së aplikimeve është: 22 Shtator 2023, ora 17:00
Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania
  • Rruga/Zona Rruga “Nikolla Lena”, Hyrja 1, Ap.25, Tiranë, Shqipëri.
  • Tel/Mob +355 46 31 57 43
  • Profili Sherbime Financjare