Agro & Social Fund sh.p.k

Follow

This company has no active jobs

Agro & Social Fund sh.p.k

Company Information

  • Total Jobs 0 Jobs
  • Location Albania
  • Rruga/Zona Rruga “Nikolla Lena”, Hyrja 1, Ap.25, Tiranë, Shqipëri.
  • Tel/Mob +355 46 31 57 43
  • Profili Sherbime Financjare

About Us

Agro & Social Fund sh.p.k ofron kredi për biznesin e vogël dhe të vetëpunësuarit në zonat rurale dhe gjysmë-urbane ku ka hapur degë të saj. Agro & Social Fund sh.p.k synon që të sigurojë kredi të cilat përmirësojnë jetën e të varfërve, krijojnë mundësi punësimi dhe nxisin zhvillimin e ekonomisë lokale.