Menaxher Shitjesh per produkte IT 82 views1 application

Job Expired

ITD shpk, pjese e Infosoft Group, kerkon te punesoje:


Menaxher Shitjesh

Menaxheri i Shitjeve eshte punonjesi pergjegjes per te ndertuar dhe menaxhuar procesin e shitjes midis kompanise edhe klienteve te saj. Per realizimin e ketij objektivi perdor me eficience njohurite per produktet qe trajton kompania dhe eshte pergjegjes per menaxhimin e procesit te shitjes gjate gjithe ciklit prej mundesise deri ne perfundimin e kontrates.

Detyra dhe pergjegjesi:

 • Mban dhe permireson marredheniet me klientet ekzistues me qellim permbushjen me se miri te kerkesave te tyre
 • Eshte i suksesshem ne prezantimin ne menyre profesionale te produkteve tek klientet
 • Eshte i suksesshem ne zgjerimin e games se klienteles dhe ne ndertimin e raporteve me kliente te rinj
 • Realizon me sukses dhe tejkalon planin e tij te shitjeve

Kerkesa per kandidatet:

 • Diplome universitare
 • Te kene te pakten 2 vjet experience ne pozicione pune analoge ne kompani private
 • Njohuri te mira te produkteve IT – (e preferueshme)
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe negociuese

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software