Menaxher Marketingu 98 views

Supermarketi BioJu, pjesë e Grupit Kadiu, është i vetmi supermarket në Shqipëri i fokusuar në tregëtimin e produkteve Bio te çertifikuara nga vendet e origjinës në Europën Perëndimore.
Cilësia për ne nënkupton në radhë të parë shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve tanë, sikurse përmbushjen e përgjegjësive sociale dhe mjedisore në të gjithë zinxhirin e prodhimit dhe furnizimit.

Për punonjësit tanë, ne jemi një punëdhënës i përgjegjshëm dhe i konsoliduar. Për partnerët tane ne jemi një partner korrekt dhe i ndershëm në biznes.

Aktualisht kompania jonë në zgjerim, po kërkon të punësojë punonjës në pozicionin Menaxher/e Marketingu.

Përmbledhje e Pozicionit: Përgatitja, implementimi dhe monitorimi i iniciativate të Marketingut në kuadër të aktiviteteve komerciale të kompanisë.

Përgjegjësitë e pozicionit:

 • Propozon alternativa, ide apo mënyra promovimi duke sjellë praktikat më të mira si dhe është gjithmonë i/e përditësuar me metodikat e reklamimit të produkteve te kompanise ;
 • Koordinimi dhe mbajtja e korrespondences me partneret tane ne lidhje me direktivat e marketingut per brande te caktuara ;
 • Propozimi i strategjive të ndryshme të marketingut ;
 • Bashkëpunon me departamentet e shitjes, blerjeve dhe administrates për planifikimin dhe implementimin e ofertave ;
 • Menaxhimi dhe monitorimi i web-it zyrtar te kompanise dhe shnderrimi i tij ne nje instrument efikas prezantimi dhe shitjeje ;
 • Menaxhimi dhe monitorimi i perdorimit te mediave sociale duke i siguruar vizibilitet kompanisë në përgjithësi dhe promocioneve në veçanti ;
 • Ndjek mbarëvajtjen e projekteve të ndryshme të marketingut ;
 • Monitoron dhe raporton lidhur me aktivitetin si dhe efikasitetin konform strategjisë ;
 • Angazhohet gjatë hartimit, përpilimit, dhe zbatimit të fushatave promocionale ;
 • Përgatit materialet marketing, si broshura, fletë informuese, dosje promocionale, dhe të tjera, si dhe administron shpërndarjen e tyre në përputhje me programet marketing përkatëse ;
 • Organizon dhe përcakton dizajnin e posterave dhe të broshurave per produktet e kompanise ;
 • Detyra të tjera sipas kërkesës së eprorit.

Kriteret dhe aftësitë e kërkuara:

–          Edukimi: Arsimi i lartë, profili Marketing/Menaxhim Biznesi;

–          Eksperiencat e punës: Minimum 3 vjet përvoje pune në pozicion të ngjashëm;

–          Kualifikime të tjera:

• Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi dhe promovimi.
• Të zotërojë patentë të klasit B.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë një CV dhe letër interesi në adresën e emailithr@bioju.al brenda datës 05.12.2020.

 

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 8 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Perlat Rexhepi
 • Profili Supermarket