Menaxher/e e Burimeve Njerëzore 318 views

Job Expired

Pershkrimi

Klinika Brianza Dent është një klinikë moderne në Shqipëri që funksionon që nga viti 2008. Me mjekë të specializuar në Itali, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëri ofrojmë shërbime në kirurgji, implantologji, ortodonci, terapi dhe estetikë.

Kompania po kërkon të zgjerojë stafin e saj, në pozicionin: Menaxher/e e Burimeve Njerëzore.   Menaxhere e Burimeve Njerëzore është përgjegjës për përgatitjen, zhvillimin dhe funksionimin e të gjitha programeve të burimeve njerëzore duke përgatitur strategjitë për trajnimin, zhvillimin e personelit, matjen e performancës, përgatitjen e procedurave etj

 

Detyrat

 

 • Zhvillon strategjitë për menaxhimin e burimeve njerëzore të kompanisë.
 • Menaxhon punonjësit e kompanisë që të zbatojnë rregulloren e kompanisë, duke i informuar për të drejtat dhe detyrimet që kanë.
 • Udhëheq procesin e sistemit të vlerësimit të performancës si edhe të punonjësve që përfundojnë periudhën e proves, duke njoftuar përpara afatit Eprorët e tyre.
 • Në varësi të rezultatit, komunikohet ndërprerja e kontratës sipas kodit të punës ose vazhdimësia e saj dhe vlerësimit monetar.
 • Udhëheq procesin e rekrutimit për pozicionet e punës për secilin departament të kompanisë dhe kompanive të grupit.
 • Zhvillon strategjinë e publikimit të njoftime të punës në portalet online dhe në shtypin e shkruar (vetëm për njoftimet e punës) sipas kategorisë të pozicionit të punës.
 • Formulon kontratat e bashkëpunimit me këto kompani, të shqyrtuara më parë nga departamenti ligjor dhe ndjek procesin e likujdimit të faturave.
 • Harton njoftimet e punës për pozicionet vakante duke u bazuar në përshkrimin e punës dhe përcakton portalet e publikimit sipas njoftimeve.
 • Harton dhe përditëson Grafikun e Lejes Vjetore për punonjësit e kompanisë.
 • Realizon raport mujor për veprimtarinë e punës.
 • Dërgon të dhënat e punonjësve për t’i rregjistruar dhe çrregjistruar skema e punësimit, sipas afateve dhe procedurave dhe ja dërgon Departamentit të Financës.

 

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar Arsimin e lartë në Shkencat Ekonomike, Shoqërore, etj.
 • Të ketë eksperiencë pune në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.
 • Të ketë aftësi shumë të mira rekrutuese.
 • Të ketë eksperiencë në shkrimin dhe hartimin e procedurave.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të ”Paketës Office”.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese.
 • Të ketë aftësi shumë të mira analitike, organizative, menaxheriale.
 • Të ketë aftesi të mira të punuarit në grup.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Bardhok Biba, Tiranë 1001
 • Tel/Mob 0694043160
 • Profili Mjeksi