Mekanik në Mirëmbajtje 92 views

Detyrat:

 • Mirembajtje preventive, asemblime, testime te makinerive dhe pajisje te fabrikes;
 • Riparime te makinerive dhe pajisjeve te fabrikes;
 • Lexon dhe interpreton skemat mekanike dhe hidraulike per makinerite dhe pajisjet;
 • Asiston ne porositjen e pjeseve te kembimit;
 • Monton makinerite e reja apo linjat e prodhimit;
 • Riparon apo instalon linja hidraulike/pneumatike ne fabrike;
 • Mban te dhena mbi konsumin e pjeseve te kembimit;
 • Reagon menjehere ne raste defektesh dhe ploteson dokumentacionin e nevojshem
 • Jep sugjerime per optimizimin e proceseve te punes se makinerive;
 • Respekton rregullat e sigurise ne pune.

Kualifikime :

 • Shkolle e mesme profesionale, profili mekanik
 • Eksperience pune 5 vjeçare në industri
 • Njohje te mire te vizatimeve teknike mekanike, skemave hidraulike, pompave dhe materialeve.
 • Njohuri mbi llojet e saldimit dhe axhustimeve
 • Ka avantazh nese ben punime te thjeshta me torno dhe freze.

Çfare ofrojmë?
– Kushte pune të mira.
– Kontratë të rregullët pune sipas kodit të punës.
– Mundësi zhvillimi profesional

Të interesuatit të kontaktojnë në adresën dhe numrat e Tel. si me poshtë:
e-mail: dga.recruitment@delmon-group.com
Tel: +355 69 563 2225

Adresa:Ish-Kombinati Metalurgjik, Elbasan
Web: https://www.delmon-group.com/

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Elbasan
 • Profili Prodhim/Perpunim