Manaxher zonal per Hipermarketin 33 views

MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:

Menaxher Zonal per Hipermarketin

Qellimi i Pozicionit: Te menaxhoje stokun, ekspozimin dhe punen e punonjesve ne depatamentet qe ka ne varesi ne perputhje me rregullat dhe procedurat ne fuqi.
Pergjegjesite:

 • Mbeshtet manaxherin e Hipermarketit ne procesin e manaxhimit te punes ne Hipermarket me qellim permbushjen e objektivave dhe rritjen e performances ne Hipermarket.
 • Analizon ne menyre periodike nivelin e stokut ne/mbi rafte per te gjitha departamentet nen varesi dhe raporton tek manaxheri i Hipermarketit ne rast mosperputhje. Siguron korrigjimin e problemit te evidentuar dhe garanton zgjidhjen e tij.
 • Monitoron ne menyre periodike paraqitjen e produkteve ne rafte, duke verifikuar informacionin qe lidhet me pershkrimin dhe cmimin dhe raporton tek manaxheri i Hipermarketit ne rast se evidenton mosperputhje.
 • Monitoron zbatimin e orarit te daljes dhe vendosjes se stokut ne rafte dhe raporton në rast evidentimi mosperputhjeshme orarin e miratuar.
 • Bashkepunon me Arkitektet dhe stafin e departamentit te Marketingut per procese te ndryshme qe mund te kryen ne Hipermarket.
 • Zbaton me perpikmeri nga ana e tij/saj dhe personave qe supervizon, te gjitha procedurat dhe rregulloret e miratuara.
 • Angazhohet ne zgjidhjen e ceshtjeve urgjente dhe raporon zgjidhjen e tyre.
 • Angazhohet ne trajnimin e stafit te ri rreth produkteve dhe procedurave te Megatek
 • Monitoron qendrimin e punonjesve ne zonen dhe vendin e miratuar dhe angazhohet ne zgjidhjen e problemit ne rast te evidentimit te mosrespektimit te vendimit perkates.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Diplome universitare
Eksperiencë pune: Me shume se 2 vjet ne nje pozicion te ngjashem

Aftësite:Aftesi per te udhehequr dhe motivuar vartesit.

 • Aftesi komunikimi te shkelqyera.
 • Perkushtim te forte per sherbimin ndaj Klientit.
 • Aftesi per te punuar nen presion dhe manaxhimi I situatave sfiduese.
 • Aftesi ne marrjen e vendimeve dhe sens pergjegjesie.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 32 Jobs
 • Location
 • Rruga/Zona Autostrada Tirane-Durres, Km 7
 • Profili Tregti me shumice