Korrier – Burger King 43 views

Kompania BURGER KING kërkon të punësojë në pozicionin Korrier.
Detyrat

Detyrat e punës së Korrierit, por nuk kufizohen në:

 • Të kryejë udhëtime brënda dhe jashtë territorit të Shqipërisë;
 • Ofron mbështetje teknike dhe operative për kompaninë, për zbatimin e praktikave më të mira menaxhuese të logjistikës.
 • Kujdeset për lëvizjen, shpërndarjen dhe ruajtjen e materialit të cilat transportohen nga zyra në restorante dhe anasjelltas.
 • Mirëmban dokumentacionin lidhur me logjistikën duke regjistruar çdo kërkesë me qëllim të raportimit të shpenzimeve periodike.
 • Kujdeset për furnizim me material për zyrë dhe me material tjetër shpenzues në mënyrë efikase sipas kërkesave që vijnë nga administrata.
 • Bën dërgimin e dokumenteve të ndryshme të zyrës në restorantet e kompanisë ne qytete te ndryshme.
 • Kryen punë të tjera administrative sipas kërkesës.

Kualifikimet

Kandidati ynë ideal duhet të përmbushë këto kritere:

 • Minimalisht Arsim i Mesëm. Arsimi i lartë përbën avantazh;
 • 2+ vite eksperiencë të ngjashme;
 • Leje drejtimi minimalisht e kategorisë B;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • I përpiktë;
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxhuese të kohës;
 • Njohje dhe zotërim i gjuhës Angleze perben avantazh;
 • Për shkak të specifikave të pozicionit te punes kërkohet fleksibilitet në oraret e punës.

Të gjithë të interesuarit, janë të lutur që të dërgojnë CV nëpërmjet adresës së e-mailit hr@burgerking.al ose numrit te telefonit 0697050981
Afati i fundit i aplikimit është data 9 Maj 2024
* Të gjithë aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet sipas ligjit Nr. 9887 të vendosur nga Parlamenti i Shqipërisë mbi “Mbrojtjen e të dhënave personale’’.

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Restorante