Kerkohet Inxhinier Ndertimi/Projekt Menaxher 43 views

Kompania ALBSTAR kerkon te punesoje Menaxher Projekti.

Kriteret qe duhet te plotesohen jane:

  • Diplome Universiteti si Inxhinier Ndertimi;
  • Eksperience pune si Inxhinier Ndertimi ( te pakten 5 vjet experience );
  • Eksperience e preferuar si menaxher projekti ne projekte te ngjashme;
  • Njohuri te thelluara te procedurave te ndertimit;
  • Cilesi shume te mira ne komunikim dhe negocim;
  • Cilesi te shkelqyera ne organizim dhe menaxhimin e kohes.

Vendi i Punes:
Vendi i Punes do te jete ne Zyrat e Shoqerise ne Tirane me angazhim dhe ne terren sipas nevojave ne kantierin e ndertimit (Gjirin e Manastirit, Bashkia Sarande).
Pergjegjesite:
Ne bashkepunim me inxhinieret, arkitektet, studiot e projektimit etj,
Te pergatise planin e projektit, te pergatise specifikimet dhe rezultatet e pritshme ne kohe, cilesi dhe buxhet.
Te planifikoje fazat e ndertimit dhe te sigurohet qe afatet kohore do te arrihen.
Te pergatise termat e references (specifikimet) per gjithe nenkontraktimet e nevojshme per zbatimin e projektit.
Te percaktoje dhe vleresoje gjithe burimet e nevojshme (financiare dhe njerezore) per projektin, hartimin e buxhetit te projektit.
Te mbikqyre punen e nenkontraktoreve, supervizorit ,te siguroje zbatimin e projektit sipas projektit te zbatimit dhe te jape udhezimet teknike nenkontraktoreve per te arritur objektivat e projektit.
Te raportoje mbi progresin, avancimin e projektit tek administratori cdo muaj.
Te sigurohet mbi zbatimin e masave te sigurimit teknik nga nenkontraktoret apo nga stafi projektit dhe te raportoje periodikisht prane Administratorit te Shoqerise.
Te pergatise te gjithe dokumentacionin per zbatimin e projektit dhe cdo lloj aktiviteti tjeter i nevojshem deri ne perfundim te projektit.
Kandidati do te ndjeki dhe detyra te tjera ne funksion te projektit qe do ti caktohen nga administratori i shoqerise manastiri reso
rt.

Ju lutem kandidatet e interesuar te dergojne CV dhe leter interesi ne adresat e-mail geroldtola@hotmail.com dhe hr@albstar.al.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Sheshi Italia, Arena Center, Sesioni D, Kati 5
  • Profili Ndertim