JURIST/E PER PROKURIME 773 views

Job Expired

Infosoft Group shpk, kerkon te punësojë:

 

JURIST/E PER PROKURIME 

 

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Ndjekja e zbatueshmerise legjislacionit te prokurimeve dhe legjislacionit që ka lidhje me to.
 • Evidentimi i ndryshimeve ne ligjet e biznesit dhe informimi i drejtuesve dhe punonjesve te tjere te interesuar, ne lidhje me keto ndryshime.
 • Korrespodenca/komunikime te ndryshme me Autoritetet, bazuar ne afatet ligjore/dokumentat e tenderit, etj.
 • Pergatitja apo negociimi i kontratave te shitjes, blerjes, sherbimeve, konsulences dhe/ose NDA te kompanise.
 • Ndjek procesin e negociimit dhe nënshkrimit të kontratave të shitjes dhe furnizimit.

 

Kërkesa për kandidatët: 

 • Diplome universitare e nivelit te dyte, Fakulteti i Drejtesise
 • Minimalisht 3 vite eksperience pune si jurist/e
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze
 • Njohuri te mira mbi ligjin e Prokurimeve Publike
 • Aftesi shume te mira analitike

 

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software