Job Vacancy applications for Cabin Crew, Stjuard / Stjuardesë 309 views25 applications

Kompania ajrore Albawings njofton hapjen e aplikimeve të pozicionit të punës vakant për Stjuard/Stjuardesë;
Ju ftojmë të bëheni pjesë aktive e industrisë së aviacionit për eksperienca e sfida të reja si dhe rritje profesionale,
në bazë të kritereve e kualifikimeve të mëposhtme:

 • Arsimi: minimal, Diplomë e shkollës së mesme;
 • Gjatësia minimale: 165 cm.
 • Të zotërojë rrjedhshëm në shkrim e lexim gjuhën angleze;
 • Njohja e gjuhëve të tjera të huaja përbën përparësi.
 • Eksperiencë në shërbimin ndaj klientit përbën përparësi.
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi.
 • Të kenë pasaportë të vlefshme.
 • Të mos kenë shenja të dukshme (tatuazhe/piercing).
 • Aftësi për të notuar deri në 50 m distance.
 • Të mos ketë qenë i/e dënuar penalisht.

Jeni të gatshëm për këtë eksperiencë të re profesionale?
NE JU MIREPRESIM!
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dergojnë CV, si dhe të përcaktojnë pozicionin për të cilin aplikojnë në adresën: jobs@albawings.com brënda datës 06 Mars ‘22.
Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga CV-të e tyre do të njoftohen për intervistë.

Albawings airline, announces the opening of job vacancy applications for Cabin Crew.
We invite you to be an active part in the aviation industry by growing professionally with new challenges & experiences in front of you,
following below criteria and qualifications:

 • Minimum Education – high school diploma.
 • Minimum height 165 cm.
 • Fluent in spoken/written in English.
 • Knowledge of an additional language is an advantage.
 • Experience in Customer Service field is an advantage.
 • Excellent communication skills.
 • Possess a valid passport.
 • Should not have visible marks (tattoo & piercing).
 • Capable to swim up to 50 m distance.
 • No criminal offence and/or Penal records.

Are you ready for this new professional experience?
YOU ARE WELCOME!
All interested candidates are invited to send their CV, specifying the position applying for at: jobs@albawings.com 6th March ’22.
Only selected applications based on their CV will be invited for an interview.

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Tirana Business Park
 • Profili Agjensi turistike udhetimi, Transport/Spedicion, Turizem