Inxhinier i Maqinerisë 85 views

Job Expired

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Ofron mbështetje të përgjithshme, të nivelit fillestar për departamentin e inxhinierisë.
 • Verifikon dhe teston metrikat e caktuara në projekte.
 • Fut rezultatet e testit në bazën e të dhënave të kontrollit të cilësisë.
 • Identifikon fushat e mundshme të përmirësimit të produktit; rekomandon dhe ndihmon me zhvillimin e zgjidhjeve të përshtatshme.
 • Siguron pajtueshmërinë me kërkesat e aplikueshme të cilësisë së kompanisë dhe klientit në të gjitha programet, funksionet, produktet dhe zonat e caktuara.
 • Identifikon dhe raporton problemet me proceset ose produktet specifike tek inxhinierët e vjetër.
 • Kryen detyra të tjera të lidhura sipas caktimit.
 • Pergjegjës për vizatimet teknike të projekveve.
 • Pergjegjës për porositë e materialeve në projekte.
 • Pergjegjës per kordinimin e të gjitha vizatimeve teknike tek stafi i inxhinjereve.
 • Zhvillimi i vizatimeve të projekteve CAD dhe rishikimi i vizatimeve nga anëtarët e rinj të ekipit për saktësi.
 • Përgjegjës për asetet e kompanisë.
 • Përgjegjës për mbrojtjen e vlerave, misionit dhe vizionit të kompanisë.
 • Përgjegjës për mbrojtjen e reputacionit të brendshëm dhe të jashtëm të kompanisë.
 • Pergjegjës për Startimin e pajisjeve në përdorim te HACE produkeve.
 • Pergjegjës për dërgimin e porosive te HACE produkteve tek Office Manager.
 • Pergjegjës për Kontrollin mbi cilësinë e montimit.
 • Pergjegjës për Shitjen dhe Follow up e pajisjeve të HACE produkeve.
 • Pergjegjës për perpilimin e te gjithe dokumentacionit Teknik dhe material te produkeve ne projekte.
 • Pergjegjës për prezantimin e produkteve te reja te Daikin si dhe Softuereve te rinj tek i gjithë ekipi.
 • Zhvillimi i planeve teknike bazuar në idetë kërkimore nga kërkesat e klientit.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përparësi është njohja e gjuhës angleze;
 • Nivel i lartë arsimor i dëshirueshëm;
 • Njohja e programeve CAD;
 • Gatishmëria për të punuar në ekip;
 • Aftësi për të punuar me afate dhe nën presion;
 • Shkathtësi të shkëlqyera analitike dhe vëmendje në detaje.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Prishtine
 • Rruga/Zona Rr. Nazim Gafurri
 • Tel/Mob +38345440011
 • Profili Konsulence