Inxhinier Elektronik/Mekatronik 365 views6 applications

Job Expired

Në kuadër të procesit të plotësimit të personelit Spitali Salus kërkon Inxhinier Elektronik/Mekatronik me karakteristikat si më poshtë:

-Diplomё në Inxhinieri Elektronike/Mekatronike
-Të ketë eksperiencë pune dhe aftësi te mira bashkëpunuese.
-Të menaxhojë aktivitetet teknike dhe të mirëmbajtjes së spitalit
-Të jetë njohës i gjuhës Italiane dhe angleze.

Procedura e aplikimit:
Kandidatët aplikues, deri në datën 30 Shtator 2022, duhet të nisin në adresën elektronike info@salus.al dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Një CV të përditësuar, në gjuhën shqipe në formatin Europass;
  • Një letër interesi për pozicion për të cilin aplikon;

Vetëm personat që plotësojnë kriteret e vendosura më sipër do të kontaktohen.
Të dhënat e aplikantëve mblidhen, përpunohen dhe trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” I ndryshuar.

Suksese!

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 19 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Profili Mjeksi