Inxhinier/e të Elektronikes 681 views

Job Expired
Përshkrimi i Punës: 

 • Projektimi dhe Mbikqyrja e Instalimeve Elektroteknike për projektet e zhvilluara/planifikuara nga kompania;
 • Analizë e Plotë për fazën e Instalimeve të Energjisë Elektrike, për nevojat e kompanisë – Projekteve;
 • Rekomandime profesionale lidhur me projektet e punuara nga kompanitë projektuese për nevojat e kompanisë;
 • Punët tjera lidhur me ndërtimet duke përfshirë dhënien e njohurive profesionale për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese, pjesëmarrjen në implementimin e projekteve të kompanisë, etj;
 • Organizimi/Mbështetje në punët dhe dhënien e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Planifikimin e kryerjes së punëve, angazhimin e resurseve dhe mbikëqyrjen e punës;
 • Mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve dhe raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara; dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga Drejtori;

 

Kërkesat e profilit: 

 • Te ketë mbaruar Inxhinierinë e Elektroteknikës/niveli Master, (ose është në përfundim);
 • Njohuri të thella profesionale, të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikqyrëse;
 • Duhet të ketë përvoje paraprake në projektim të instalimeve elektroteknike së paku 2 vite. Nëse kandidati ka përvojë pune edhe në mbikyrje/menaxhim do të konsiderohet përparësi;
 • Njohuri në njërin nga programet Autocad, Archicad apo Revit dhe njohuri shumë të mira në programe aplikative komjuterike të llogaritjeve përkatese elektroteknike;
 • Njohuri të Gjuhës Angleze në të folur dhe në të shkruar, njohja e gjuhës Franceze është përparësi;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe shkathtësi për punë në grup;
 • Të  ketë  aftësi  për  të punuar në mënyrë efikase nën presion kohor;

 

 

Tjera: 

Orari:                          Orarë i Plotë
Lokacioni:                Prishtinë, Kosovë;
Kontrata:                  Sipas Ligjit të Punës

 

Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur në subject pozicionin Inxhinier/e i/e Elektronikes’ në adresën e e-mail-it:

humanresources@grandigroup.com

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen.

 

Paga 1500 Euro Neto

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location Prishtine
 • Rruga/Zona M. Fejza str. Grand Construction Building No 45, 10 000 Pristina, KOSOVO
 • Tel/Mob +383 38 752242
 • Profili Ndertim