Internt – SLA Business Consultant 36 views

NJOFTIM për INTERNSHIP

Info Business Solution, ofron mundësi internship-i për studentë në SLA Business Consultant.

Internship-i do të kombinojë të mësuarit teorik dhe angazhimin në projekte praktike në ambientet tona të punës.

Në dispozicion të studentëve do të vihen materiale, literaturë informuese, udhëheqës për trajnimin.

Kohëzgjatja e këtij programi internship-i do të jetë maksimalisht 3 muaj, nga e hëna në të premte.

Studentët që do të kenë rezultate të larta në testimet që do të bëhen, kompania mund t’ju ofrojë edhe kontratë punësimi.

Kriteret për studentët:

 • Studentë të diplomuar ose në përfundim të studimeve Master në degët Informatikë, Teknologji Informacioni, Informatikë Ekonomike dhe të ngjashme.
 • Rezultate të mira gjatë studimeve.
 • Njohje e gjuhëve të programimit client side/server side si: C#, Javascript, Html, Css.
 • Njohuri në Web service, Web api, Console applications – e preferueshme.
 • Njohje me produktet e Microsoft Dynamics dhe Office365 – e preferueshme.

Aftësi të tjera: 

 • Përkushtim dhe obligim për pjesëmarrje të rregullt
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze/italiane
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Energjikë, kreativë dhe sfidues

Për të aplikuar, ju lutem, dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 21 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software