Finance Manager 103 views

Job Expired

Mbikëqyrni dhe mbështesni të gjitha detyrat administrative në zyrë dhe sigurohuni që zyra po funksionon pa probleme (fatura dalese, hyrese).

Menaxhoni inventarin e furnizimeve të zyrës dhe bëni porosi sipas nevojës.

Merrni dhe renditni postën hyrëse dhe dërgesat dhe menaxhoni postën dalëse.

Menaxhoni buxhetin e zyrës dhe krijoni buxhetin financiar në kompani.

Identifikoni mundësitë për përmirësimin e procesit dhe menaxhimit të zyrës, hartoni dhe zbatoni sisteme të reja.

Siguroni mbështetje të tjera administrative sipas nevojës, duke përfshirë caktimin e takimeve të grupeve, ruajtjen e kalendarëve, hulumtimin dhe krijimin e raporteve.

Përgjegjës për asetet e kompanisë.

Përgjegjës për mbrojtjen e reputacionit të brendshëm dhe të jashtëm të kompanisë.

Pergjegjës për të gjithë dokumentet në pantheon, zhvillimin e software pantheon dhe adaptimit të tij me kulturën e kompanisë.

Pergjegjës për cdo import dhe fature dalese.

Pergjegjës për te gjitha pagesat kesh, hyrje dhe dalje.

Pergjegjës për dergimin e detyrave javore ne weekly task tek Frond desk administrative.

Pergjegjës për pagesat e pagave dhe raportet mujore deri tek Menaxhemnti dhe HR.

Pergjegjës për blerjet ne kompanite.

Pergjegjës për kolektimin e borxheve ndaj kompanisë.

Pergjegjës për krijimin e raporteve likuide dhe cashflow në baza javore.

Pergjegjës për dergimin e llogarisë përfundimtare në baza quartale deri tek menaxhmenti.

Apliko duke dërguar CV në: hr@hoja-ks.com

Duhet të cekni pozitën për të cilën aplikoni në Subject.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Location Prishtine
  • Rruga/Zona Nazim Gafurri 31
  • Tel/Mob +38345440011
  • Profili Konsulence