Ekonomiste Supermarketi – Durrës 140 views

Job Expired

“JURREI” shpk, pjesë e grupit Kadiu e specializuar në rrjetin e supermarketeve, përfshin në tërësinë e vet si biznes, Qendrën Tregtare të Biznesit “GALAKTIK SHOPPING CENTRE” dhe supermarketet Conad në qytetin e Durrësit. Pjesë e “JURREI” shpk janë dhe rrjeti i supermarketeve të para Bio të certifikuara në Shqipëri, BioJu, me vendodhje në Tiranë.

Aktualisht kompania jonë në zgjerim, po kërkon të punësojë punonjës në pozicionin Ekonomiste Supermarketi.

Përmbledhje e Pozicionit: Ekonomisti është përgjegjës për kontabilizimin e veprimeve të shitjes, regjistrimin e faturave të shitjes në sistemin Financa 5, rakordimin e arkave dhe veprimeve të tjera të kryera në përputhje me udhëzimet dhe kërkesat e departamentit të Financës në Zyrën Qëndrore.

Përgjegjësitë e pozicionit:

 • Siguron regjistrimin e saktë të gjithë veprimeve që kanë të bëjnë me faturat e shitjeve në programin Financa 5 në afatet dhe cilësinë e kërkuar ;
 • Kryen veprimin kontabel për arkëtimin e xhiros ditore në sistemin Financa 5 dhe kontrollon në mënyrë të përditshme mbylljet e kasave dhe rakordimin e CASH-it me regjistrimet në sistem ;
 • Përgatit dhe kuadron Librin e shitjeve të Dyqanit përkatës si dhe regjistron faturat në Financa 5 në kartelat përkatëse ;
 • Mbikqyrë dhe udhëzon kasieret e supermarketit për veprime që duhet të kryejnë në lidhje me mbylljet dhe rakordimin e kasave dhe Cash-it fizik si dhe për cdo detaj tjetër në lidhje me veprimet qe kryhet ne kasen fiskale ;
 • Të bëjë kontrollin e Transfertave të mbetura pezull që i perkasin dyqanit (Transferta ne hyrje dhe Dalje) dhe informon cdo tre ditë Menaxherin e Supermarketit përkates duke i dorëzuar dhe Listen e Transfertave pezull.
 • Detyra të tjera të ngarkuara në funksion të rolit.

Kriteret dhe aftësitë e kërkuara:

–          Edukimi: Arsimi i lartë, profili Ekonomik/Finance;

–          Eksperiencat e punës: Minimum 2 vjet përvoje pune në pozicion të ngjashëm;

–          Kualifikime të tjera:

 • Njohuri të sistemit Financa 5 ;
 • Njohuri shumë të mira të paketës Windows Office Package (Word, Excel, Power Point) ;
 • Metodik dhe i organizuar ;
 • Ndershmëri dhe integritet ;

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë një CV në adresën e emailithr@bioju.al brenda datës 10.10.2021.

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Perlat Rexhepi
 • Profili Supermarket