Eko-Letër kërkon të punësojë Graphic Design-er, Tiranë 167 views1 application

EKO-LETËR sh.p.k është një kompani e cila ka 13 vite që operon në tregun Shqiptar, si prodhuese e një shumëllojshmërie produktesh me bazë letre të cilat shërbejnë për ambalazh ushqimor dhe industrial si:

 • Çanta letre
 • Kuti kartoni
 • Letër ushqimore
 • Letër paketimi etj.

Kërkojmë që të punësojmë GRAPHIC DESIGNER (Full-time):

Përgjegjësitë kryesore:

 • Krijon imazhet ose i përshtat ato sipas preferencave të klientit.
 • Kontrollon dhe korrigjon fontet, grafikën, si dhe aspektet gjuhësore të punëve.
 • Siguron që dimensionet, ngjyrat dhe dizajni të jenë të sakta për punët që do të shtypen ose prodhohen.
 • Kryen montazhin e imazheve në përputhje me kërkesat e klientit, duke ruajtur formatin e brendshëm dhe paraqitur të gjitha detajet e nevojshme, përfshirë madhësinë dhe volumin.
 • Rakordon me agjentët e shitjes mbi: detajet e punimeve grafike, konfirmimin se kur duhet ta kalojë materialin për printim apo prodhim; afatin dhe specifikat e fotomontazhit të punimeve për t’jua ofruar më tej klientëve.
 • Ruan dhe arkivon në database informacionet grafike që kanë të bëjnë me standartin e ngjyrave të punimit/porosisë, punimet e kaluara për prodhim/printim, si dhe çdo detaj teknik në lidhje me to.
 • Siguron që çdo projekt të përfundojë dhe të dorëzohet me cilësi të lartë brenda afateve.
 • Paraqet raporte të përditshme dhe mujore rreth progresit të punës së tij.
 • Realizon dhe dorëzon në kohë design-et e kërkuara.
 • Rakordon me Përgjegjësin përkatës në fund të çdo dite.
 • Përfshirë dhe detyra të tjera brenda profilit të punës.


Kriteret që duhet të plotësojë kandidati:

 • Diplomë universitare në degën Design.
 • Përvojë pune minimalisht 2 vite si Designer, Graphic Designer.
 • Njohuri shumë të mira të paketës Adobe(Illustrator, Photoshop); In-Design; Corel Draw; 3D Max.
 • Njohuri të mira të paketës MS Office.
 • Aftësi shumë të mira krijuese, dhe i vëmendshëm ndaj detajeve.
 • Gatishmëri në realizimin e detyrave.
 • Të punojë me orar të plotë/ Full-time.

Adresa: Rruga “Llazar Xhajanka”, ish Kombinati Tekstil, Tiranë
Dërgoni CV në adresën e e-mailit:
g.menagekoleter@hotmail.com / Kontakt: 0672009669

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Location Albania, Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga "Llazar Xhajanka",Ish Kombinati tekstil, Kombinat Tirana, Albania
 • Tel/Mob 068 23 99 996
 • Profili Prodhim/Perpunim