BIM specialist MEP Senior (Departamenti: Civil engineering BIM) 34 views

DBA PRO S.p.A. shoqeri e kontrolluar nga DBA Group SPA prej me shume se 30 vjetesh ofron shërbime të projektimit inxhinierik
për infrastruktura të rrjetëzuara ose të vetme, duke organizuar dhe administruar zinxhirët operativë dhe aktivitetet teknike të projekteve komplekse
(menaxhimi i ndërtimit, menaxhimi i sigurisë në kantieret e ndërtimit ) Gjithashtu kryen studime për Arkitekturë dhe Dizajn;
Studimet e fizibilitetit dhe Masterplani; Projektim arkitektonik paraprak, përfundimtar dhe ekzekutiv;
Koordinimi i projekteve të specializuara; Menaxhimi i punëve të përgjithshme dhe të specializuara.

Departamenti
: Civil engineering BIM
Pozicioni: BIM specialist MEP Senior

Pershkrimi:
Figura e kerkuar do të merret me projektimin dhe modelimin BIM të sistemeve elektrike / termomekanike në sektorin civil përmes përdorimit të software Revit MEP

Kualifikimet dhe kërkesat

 • Diplomë e inxhinierisë mekanike, elektrike ose elektroteknike;
 • Përvojë të paktën 4 vjet në modelimin e sistemeve civile dhe/ose industriale përmes Revit MEP;
 • Njohuri të shkëlqyera të Autocad;
 • Njohuri të metodës së projektimit BIM;
 • Aftësia për të redatuar familjet Revit dhe menaxhimin e ndërlidhur dhe integrimin parametrik (si gjeometrik ashtu edhe informativ);
 • Njohuri të programeve të simulimit të ndriçimit Dialux dhe Dialux Evo ose të paktën të njërit prej programeve kryesore termoteknike (Edilclima, MC4, Termus) dhe integrimit me Revit (formatet e hapura BIM (IFC);
 • Njohuri për procedurat e koordinimit të modeleve BIM (Navisworks);
 • Njohuri të procedurave të Menaxhimit të BIM (rregulloret e BIM, proceset dhe rrjedhat e menaxhimit të porosive të punës BIM);
 • Certifikimi i BIM Koordinator ose Specialist MEP.Shënime

Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj të plotë dhe CV- në, tek adresa: office@brahimajferizajlaw.albrahimaj.law@gmail.com

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 17 Jobs
 • Location Tiranë
 • Profili Sherbime juridike