Asistente ne shitje 105 views1 application

Job Expired

Infosoft Systems shpk, kerkon te punesoje:

Asistente ne shitje

 

Detyra dhe Pergjegjesi:

 • Asistimi ne procese administrative, ne proceset e shitjes, realizimin e porosive/kontratave te blerjeve te klienteve sipas kushteve.
 • Ndihmon në procesin e negociimit, nënshkrimit dhe protokollimit të kontratës (pikë kontakti me klientin, ndjekje e firmosjes nga punonjësit dhe palët e përfshira në proces, dorëzim në protokoll) sipas rregullores.
 • Organizon dhe kryen të gjitha proceset e nevojshme si detajim kontrate, porositje dhe rezervim të produkteve, faturim dhe lëvrim, sigurim dokumentacioni, instalime, trajnime, etj. deri në marrjen e Akseptancës nga klienti.
 • Sigurimi i dokumentacionit te proceseve te punes, sipas detyrave te ketij posti pune.

Kerkesa per kandidatet:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat ekzakte; Ekonomike, Matematikë, Fizikë, Kimi etj.)
 • Te kete minimalisht 2 vjet eksperience pune ne pozicione pune te ngjashme.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth programeve bazë kompjuterike (word, excel, power point etj.)
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe të përballojë presionin e punës.
 • Të jetë i shkathët dhe i komunikueshem

 

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 19 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software