Asistente Administrative dhe Recepsioniste 220 views3 applications

Job Expired

Kompania UNIVERS Reklama sh.p.k e cila operon ne tregun e imazherise dhe prodhimit publicitar per ambjente te brendshme dhe te jashtme prej vitin 2001 ne tregun vendas dhe te huaj shpall pozicionin vakant “Asistente Administrative dhe Recepsioniste” si pjese e rendesishme e struktures se saj per zhvillim te metejshem dhe permiresimin e proceve nderlidhese te cdo departamenti, kompania eshte ne kerkim te nje kandidati AFATGJATE dhe me EKSPERIENCE NE KETE FUSHE.

Detyrat

•Hapja e ambjenteve te punes,
•Hapja dhe mbyllja e kondicionereve/dritat/kontrolli i salles se IT.
•Menaxhimi i e-mail-it te “informacionit”- Delegim i emailit tek strukturat perkatese/departamentet
•Menaxhimi i informacionit te percjelle nga komunikimet telefonike te brendshme dhe te jashtme.
•Pritjen / Menaxhimin e klientëve dhe orientimin e tyre sipas Specialisteve te shitjes
•Kontaktimin dhe menaxhimin e personave pergjegjes per mirembajtjen dhe performancen sa me te mire te ambientit te zyrave/ujit etj;
•Regjistrimin e klienteve vizitore, qofte te rinj/ekzistues si dhe perpilimi i nje raporti në bazë mujore;
•Pritja dhe delegimi i sherbimit postar per fatura apo dokumenta te ndryshme.
•Pergatitja e dokumenteve te nevojshme si kerkese specifike nga departamentet perkatese ne varesi te rasteve;
•Perpilimimi nje raporti mbi faturat e vogla te depozituara prane recepsionit per sherbime te brendshme te stafit dhe dorezimi i tyre ne departamentin e finances;
•Zbatimi i detyrave te tjera te deleguara nga drejtori operacional;

Kualifikimet / Kërkesat

•Arsimi i larte;
•Pervoje pune ne profil te ngjashem, me detyra administrative, perpilim raportesh; menaxhim zyre;
•Te kete njohuri mbi perdorimin e paketes baze te programeve Office;
•Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze, per te qene e afte ne komunikim (me shkrim dhe me goje);
•Te jete e komunikueshme dhe e organizuar;
•Me aftesi te dukshme te punes ne grup;

Shënime

Aplikantet te cilet kane nje eksperience te gjere ne kete fushe, te dergojen me email me subjekt EMER MBIEMER/ RECEPSION, CV e tyre sa me pare ne adresen: hr@universreklama.com dhe nje leter interesi.Aplikimet qe permbushin kriteret e vendosura do te jene te vetmet qe do kontaktohen,Departamenti i Burimeve NjerezoreUnivers Reklama sh.p.kMbikalimi i Ri i Rinasit, Qafe Kashar, Tirane

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Location Albania, Tiranë
  • Rruga/Zona Mbikalimi Rinas, Qaf kashar
  • Tel/Mob 047 800 200
  • Profili Marketing