Asistent Menaxher Projekti 120 views

Job Expired

Infosoft Systems Shpk, kërkon të punësojë:

 

Asistent Menaxher Projekti


Detyra dhe përgjegjësi:

 • Mbeshtet dhe asiston Menaxherin e Projektit ne levrimin me sukses te projekteve ne ngarkim, ne perputhje me kerkesat kontraktuale, duke zbatuar metodologjine e menaxhimit te projektit, instruksionet dhe rregullat e kompanise.
 • Te mbaje nen vezhgim afatet e levrimit te produkteve/sherbimeve ne perputhje me detyrimet kontraktuale apo afateve dhe kushteve te vendosura rishtazi me miratimin e paleve.
 • Te asistoje dhe angazhohet ne mbledhjen, identifikimin dhe dokumentimin e kerkesave gjate fazes ofertim dhe levrim
 • Te dixhitalizoje/skanoje/ arkivoje dokumentacionin qe pergatitet gjate zhvillimit te projektit.
 • Te gjeneroje dhe siguroje levrimin e faturave per klientin, ne perputhje me kontraten. Te identifikoje ndryshimet ne skedulin e faturimit dhe te levrimit te produkteve/sherbimeve.
 • Te koordinoje sigurimin e mjeteve logjistike ne ndihme te grupit te projektit.
 • Te kontribuoje në planifikimin dhe zhvillimin e projekteve te asistuara
 • Te mbështete ne koordinimit dhe menaxhimit e aktiviteteve te projekeve qe asiston.
 • Te mirembaje/perditesoje regjistrat e ndryshem te projektit, sipas delegimit dhe nen mbikeqyrjen e Menaxherit te projektit

 

Kërkesa për kandidatët:

 

 • Të ketë përfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat ekonomike dhe informatike)
 • Eksperience pune te pakten 2 vjecare ne pozicione te ngjashme si Asistent Administrativ, Asistent Prokurimesh, Asistent Shitjesh, etj.
 • Aftesi shume te mira ne komunikimin me shkrim dhe ate verbal. Njohja shume e mire e gjuhes angleze te shkruar dhe te folur.
 • Aftesi shume te mira organizative.
 • Aftesi te mira prezantuese.
 • Deshire per te punuar ne grup
 • Njohje shume te mire te paketes MS Office dhe MS Project.

 

Për të aplikuar, ju lutem, dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresen e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 19 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software