Asistent/e Operation Manager 33 views

Infosoft Group kërkon të punësojë:

Asistent/e Operation Manager

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Koordinon procesin e planifikimit të objektivave, rezultateve dhe iniciativave të kompanisë.
 • Mbikqyr realizimin e objektivave dhe iniciativave.
 • Koordinon procesin e hartimit të raporteve të progresit të projekteve të kompanise.
 • Analizon raportet e progresit dhe evidenton problemet.
 • Koordinon procesin e kontrollit në projektet e kompanisë për të garantuar sigurimin e cilësisë së shërbimit.

Kërkesat për kandidatët:

 • Diplomë universitare në Administrim Biznesi apo degë të ngjashme.
 • Eksperiencë dhe njohuri në koordinim, manaxhim dhe administrim.
 • Aftësi shumë të mira analitike dhe organizative.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe bashkëpunuese.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike.

Për të aplikuar, ju lutem, dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al
Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

More Information

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 21 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga 'Murat Toptani'
 • Profili Informatike/IT/Software