Arkëtare/Kasiere 336 views2 applications

Supermarketi BioJu, është i vetmi supermarket në Shqipëri i fokusuar në tregëtimin e produkteve Bio te çertifikuara nga vendet e origjinës në Europën Perëndimore.
Cilësia për ne nënkupton në radhë të parë shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve tanë, sikurse përmbushjen e përgjegjësive sociale dhe mjedisore në të gjithë zinxhirin e prodhimit dhe furnizimit. Për punonjësit tanë, ne jemi një punëdhënës i përgjegjshëm dhe i konsoliduar. Për partnerët tane ne jemi një partner korrekt dhe i ndershën në biznes.

Aktualisht kompania po kërkon të punësojë punonjës në pozicionin Arkëtar/Kasier.

Përgjegjësitë e pozicionit:

 • Kryen regjistrimin e çdo blerjeje të klientit dhe paisjen e klientit me faturën tatimore;
 • Kryen arkëtimin e lekëve dhe evidentimin e valutës fallco;
 • Mban përgjegjësi për kuadrimin e arkës në turnin e vet;
 • Mirëmban dhe raporton skadencat në raftet e përcaktuara nga menaxheri i marketit;
 • Mirëpret dhe përcjell çdo klient në market me buzëqeshje dhe mirësjelle;
 • Detyra të tjera shtesë në përputhje me pozicionin, të caktuara nga menaxheri i marketit.

Kriteret dhe aftësitë e kërkuara:

 • Minimumi 1 vit eksperiencë të mëparshme në këtë pozicion;
 • Njohje të programit Financa 5;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Aftësi të menaxhimit të kohës dhe stresit;
 • Ndershmëri, besueshmëri dhe integritet;
 • Njohuri të gjuhës angleze dhe italiane

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë një CV në adresën e emailithr@bioju.al

Apply for this job Apply via Facebook
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Location Tiranë
 • Rruga/Zona Rruga Perlat Rexhepi
 • Profili Supermarket